loader image

Ceník vedení účetnictví a daňové evidence

Platný od 1. 1. 2023

Ceny zde uvedené jsou pouze orientační, ovšem dávají představu klientovi o finančním ohodnocení naších služeb. Cenu za poskytování služeb stanovujeme individuálně v závislosti na rozsahu a náročnosti poskytovaných služeb a také podle kvality a včasnosti dodávaných podkladů.

Základním stanoviskem určení ceny je množství účetních zápisů (řádků) / položek a počtu zaměstnanců.

Rádi Vám vypracujeme nezávaznou konkrétní cenovou nabídku.

Účetnictví

Cena za měsíc

0 – 50 účetních řádků – 2 500 Kč

51 – 100 účetních řádků – 5 000 Kč

101 – 200 účetních řádků – 7 500 Kč

201 – 300 účetních řádků – 10 000 Kč

301 – 400 účetních řádků – 12 500 Kč

401 – 500 účetních řádků – 15 000 Kč

501 – 600 účetních řádků – 17 500 Kč

601 – 700 účetních řádků – 20 000 Kč

701 – 800 účetních řádků – 22 500 Kč

801 – 900 účetních řádků – 25 000 Kč

901 – 1000 účetních řádků – 27 500 Kč

1001 účetních řádků a více – cena dohodou

Daňová evidence

Cena za měsíc

0 – 50 položek – 2 000 Kč

51 – 100 položek – 4 500 Kč

101 – 200 položek – 6 500 Kč

201 – 300 položek – 9 500 Kč

301 – 400 položek – 12 000 Kč

401 – 500 položek – 14 500 Kč

501 – 600 položek – 17 000 Kč

601 – 700 položek – 19 500 Kč

701 – 800 položek – 22 000 Kč

801 – 900 položek – 24 500 Kč

901 – 1000 položek – 27 000 Kč

1001 položek a více – cena dohodou

Položka = 1 položka v peněžním a nepeněžním deníku Cena je za jednu položku likvidovanou manuálně, při importu souborů 25% sleva.

Účetní řádek = 1 řádek v účetním deníku. Cena je za řádek likvidovaný manuálně, při importu souborů 25% sleva.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez základní sazby DPH

Paušál v sobě zahrnuje:

Daňová evidence – vedení peněžního a nepeněžního deníku, saldo dodavatelů a odběratelů, knihu bankovních a pokladních dokladů, evidenci majetku, měsíční výkazy pro interní potřebu a 1 hodinu konzultace.

Účetnictví – vedení hlavní knihy, účetního deníku, saldo dodavatelů a odběratelů, knihu bankovních a pokladních dokladů, evidenci majetku, měsíční výkazy pro interní potřebu a 1 hodinu konzultace.

Daně, daňová přiznání, závěrky, registrace a hlášení

 

Přiznání k DPH (řádné, dodatečné, opravné)750 Kč / Přiznání

Kontrolní hlášení (řádné, následné, opravné)750 Kč / Přiznání

Souhrnné hlášení (řádné, následné, opravné)750 Kč / Přiznání

Registrace k DPH

Dobrovolná4 500 Kč

Při překročení obratu 2 000 Kč

Přiznání k dani silniční – jedno vozidlo500 Kč

Registrace vozu 500 Kč

Přiznání k DPFO

Příjmy dle § 6 zákona č. 586/1992 sb.1 000 Kč

Příjmy dle § 6, § 7 zákona č. 586/1992 sb.1 500 Kč

Příjmy dle § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 zákona č. 586/1992 sb. 2 000 Kč

Přehled na zdravotní pojišťovnu1 000 Kč

Přehled na českou správu sociálního zabezpečení  1 000 Kč

Přiznání k DPPO od 5 500 Kč

Zpracování daně z nemovitosti od 1 500 Kč

Zpracování/odeslání podkladů Antivirus 1 000 Kč/hod

Převod dat nové společnostiod 4000 Kč

Účetní závěrka včetně podání příloh do veřejného rejstříku 25% Průměrné ceny za roční zpracování

Veškeré ceny jsou uvedeny bez základní sazby DPH

Zastupování na úřadech,
poradenství a ostatní služby

Zastupování klienta před FÚ, ZP, OSSZ, ÚP 1 000 Kč / hod.

Cestovné 10 Kč / km

Poradenství účetní, ekonomické 800 – 1 500 Kč / hod.

Zpracování statistických výkazů 1 000 Kč / hod

 

Založení nové s.r.o. (mimo poplatků – soud, notář, živnost) od 10 000 Kč

Založení spolku od 5 000 Kč

Zprostředkování odkladu daňového přiznání od 3 500 Kč

Zprostředkování služeb daňového poradce, advokáta, notáře cena dohodou

Správa datové schránky (dle objemu zpráv) 200 – 500 Kč /měsíc

Administrativní práce1 000 Kč / hod.

Rekonstrukce účetnictví cena dohodou

Příplatek za zpracování služeb při dodání podkladů po smluveném termínu (Mzdy / účetnictví / přiznání k DPH / KH / SH)200 Kč / den

Veškeré ceny jsou uvedeny bez základní sazby DPH

Ceník vedení mzdové a personální agendy

Platný pro rok 2023

Výplatní páska250,- / Zaměstnanec

Přihláška / Zavedení nového zaměstnance 200,- / Zaměstnanec

Odhláška zaměstnance 400,- / Zaměstnanec

Oprava výplatní pásky 500,- / Zaměstnanec

Cestovní výlohy350,- / Služební cesta

Cestovní výlohy – zahraničí                                                                                                                                                            500,- / Služební cesta

Nemocenská

  • NEMPRI 150,- / Zaměstnanec
  • HZUPN 150,- / Zaměstnanec
  • Pracovní úraz 2 000,- / Zaměstnanec

Exekuce / Insolvence

  • Přednostní a nepřednostní 100,- / Pohledávka
  • Součinnost 250,- / Pohledávka
  • Kalkulace pro potřeby zaměstnance 500,-

Roční zúčtování daně (Bez zdanitelných částí zkl. daně) od 250,- / Zaměstnanec

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období1 900,- / Společnost

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu FO za zdaňovací období1 900,- / Společnost

Konzultace 1 000,- / hodina

Statistické výkazy 1 000,- / hodina

Příprava smluv 1 000,- / hodina

Zastupování při kontrole 1 000,- / hodina

Přihláška / Odhláška firmy

  • Převod dat nové společnostiod 4 000,-
  • Finanční úřad 1 000,-
  • ČSSZ 1 000,-
  • Zdravotní pojišťovna 750,- / Pojišťovna

Archivace 300,- / Šanon / rok

Veškeré ceny jsou uvedeny bez základní sazby DPH