loader image

Pro firmy

Vedení účetnictví

Podívejte se na informace o vedení účetnictví

Co ode mne můžete očekávat

Seznam služeb, které ode mne můžete očekávat v rámci vedení účetnictví

Podívejte se na ceník mých služeb.

 Vedení účetnictví

Vaše účetnictví je v těch nejlepších rukou! Diskrétnost a spolehlivost jsou mé přední stránky. 

Vedení účetnictví zahrnuje formální kontrolu účetních dokladů a pořizování účetních záznamů v účetních knihách a účetním deníku dle zákona č. 563/1991 Sb., Zákona o účetnictví a to v aktuálním znění a souladu s Českými účetními standardy.

Účetnictví nám přináší přehled o peněžních tocích, výnosech a nákladech a výsledku hospodaření za celou korporaci. Účetní jednotky podvojnými zápisy zachycují stav a pohyb veškerých aktiv, tedy celkového majetku firmy a pasiv, které tvoří zdroje krytí a financování těchto aktiv. 

Dle Benjemina Franklina „Jsou jisté pouze daně a smrt“ Proto podnikejte na plno a já se postaráme o optimalizaci nákladů a pokryji Vaše daňové zatížení.

 Co ode mne můžete očekávat?

  • Sestavení účetní osnovy
  • Zaúčtování a archivace všech účetních dokladů
  • Vedení účetního deníku, hlavní knihy, pokladní knihy, knih pohledávek a závazků
  • Sledování sald jednotlivých účtů
  • Vedení knihy hmotného dlouhodobého majetku a drobného hmotného dlouhodobého majetku
  • Zpracování přiznání k DPH, souhrnné, kontrolní hlášení a záznamních povinností (u plátců DPH)
  • Tisk konečných verzí zpracovaných účetních knih a peněžního deníku
  • Zpracování účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, cashflow a příloha
  • Zpracování směrnic z oblasti účetnictví
  • Bezplatné zprostředkování schůzky s daňovým poradcem

 Ceník služeb

Podívejte se na můj kompletní ceník, nenaleznete-li co potřebujete, klidně mne kdykoliv kontaktujte.